Return to Veszprémi Bóbita Körzeti Óvoda

Sajátosságok

Nagy hangsúlyt fektetünk a nyugodt, derűs óvodai légkör kialakítására, az élményekkel teli, vidám óvodai élet biztosítására. Célunk, hogy minden óvodásunk szívesen járjon óvodába és biztosítsuk a harmonikus személyiségfejlődésükhöz szükséges feltételeket. Pedagógiai Programunknak megfelelően kiemelten foglalkozunk a környezeti-, valamint az egészséges életmódra neveléssel. Saját tornatermünkben fokozott figyelmet fordítunk a testedzésre, mozgásfejlesztésre. A téli hónapokban só-szobánk rendszeres használatával törekszünk a a gyerekek körében gyorsan terjedő felső légúti megbetegedések megelőzésére. Sokat játszunk, barkácsolunk, mesélünk, verselünk, beszélgetünk a gyerekekkel. Óvodásaink játékos módon sajátítják el az iskolaérettséghez szükséges képességeket, készségeket.

A minél tartalmasabb, sokszínűbb, hatékonyabb óvodai nevelés biztosítása érdekében lehetőséget nyújtunk alapellátáson túli, egyéb tevékenységek igénybevételére a szülők és rajtuk keresztül a gyerekek számára:

 • logopédiai, fejlesztőpedagógiai, gyógypedagógiai ellátás, melyet a Pedagógiai Szakszolgálat és az EGYMI szakembereinek segítségével biztosítunk;
 • „Ovi-foci”, mely a Bozsik Program keretében valósul meg;
 • „Ovi-kori”, mely a Korcsolya- és Jégkorong Szövetség támogatásával zajlik;
 • „Ovi-kézi” – szakképzett kollégánk vezetésével;
 • „Ovi-balett” –Varga Kristóf – Viktoria Art & Sport Club – táncpedagógus vezetésével
 • „Ovi-néptánc” – Nagy Zsuzsa néptáncpedagógus
 • úszás oktatás a Veszprémi Úszó Klub szervezésében;
 • „Kid-rock” – Kid Rock And Roll SE szervezésében;
 • Hitoktatás az egyházak szervezésében;
 • Óvodai szociális segítés (kattintson a szövegre)

1996 óta ebben az óvodában működik a városban egyedüliként, a Veszprémi Egyetemi Úszó Klub óvodás csoportja.

Kiváló kapcsolatunk van a környező iskolákkal, rendszeresen részt veszünk az óvodások számára szervezett rendezvényeiken. Szívesen látogatjuk a város kulturális programjait. Járunk színházba, moziba, bábszínházba, könyvtárba, kiállításokra, ismeretterjesztő, interaktív előadásokra. Gyakran szervezünk kirándulásokat és rendszeres látogatói vagyunk az állatkertnek is. A jeles napokhoz és óvodai hagyományokhoz kapcsolódó ünnepeinket óvodánk Kézműves Munkaközösségének szebbnél szebb alkotásai és Báb Munkaközösségének színvonalas előadásai, meghívott vendégeink, fellépőink és a szülők jelenléte teszi még színesebbé.

A Pedagógiai Program Munkaközösség koordinálásával óvodánk már háromszor elnyerte a „Zöld Óvoda” címet és az idei a nevelési évben „Örökös Zöld Óvoda” címre pályáztunk.

A Gyermekvédelmi Munkaközösség programjainak köszönhetően az esélyegyenlőség megteremtésére irányuló munkánk sikeres, adománygyűjtő akcióikkal megmozgatják a teljes óvodai közösséget.

Óvodánkban magas színvonalú gyakornoki képzés folyik a pályakezdő óvodapedagógusok sikeres minősítésére való felkészítésének érdekében. A pedagógus, gyógypedagógus, pedagógiai asszisztens és dajka képzés területén szintén szakmai gyakorlati képzési lehetőséget biztosítunk.

A középiskolások számára évek óta lehetőséget biztosítunk a kötelező közösségi szolgálat teljesítésére.

Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik 2018.évi személyi jövedelemadójuk 1%-át felajánlották alapítványunk számára!  Felajánlásuk 188.853.- Ft támogatást jelentett. Kérjük Önöket, továbbra is éljenek ezzel a lehetőséggel! Köszönjük!

Óvodánk Alapítvány adószáma:

„Vidám Bóbiták Alapítvány”

18931745-1-19

Az Alapítvány számlaszáma:

73900085-10015892

 

Óvodai szociális segítés

 

Milyen problémával lehet a szociális segítőhöz fordulni?

 

 • Óvodához köthető problémák pl. szorongás, tanulási nehézségek, motiválatlanság, magatartási problémák.
 • Gyermeknevelési kérdésekben pl. önállótlanság, szófogadás kérdése, szülő-gyermek viszonya konfliktusos.
 • Családon belüli problémák pl. bántalmazás, szülők közötti veszekedés, válás, veszteség, anyagi nehézségek, túlzott alkoholfogyasztás, szerhasználat.

Hogyan tud segíteni az óvodai szociális segítő?

 • Egyéni tanácsadás, segítő beszélgetés tanulóknak, segítségnyújtás a probléma kezelésben: cél: gyermekek, családok támogatása a számukra nehézséget okozó élethelyzetek kezelésében.
 • Tanácsadás szülőknek a gyermeknevelés és a családi élet más problémát okozó területein, óvodai problémák kapcsán segíti a szülőket az enyhébb családi nehézségek kezelésében, elsődlegesen a gyermeknevelés nehézségeiben.
 • Részvétel a szülő és a pedagógus közötti megbeszélésen: a szülő a pedagógus vagy mindketten kérhetik, hogy a szociális segítő legyen jelen a megbeszélésen.
 • Információnyújtás elérhető szolgáltatásokról (pedagógiai, pszichés, szociális), jogokról, a szociális rendszer működéséről, segítségnyújtás az ügyintézésben; szükség esetén tájékoztatást nyújt a szociális ellátásokról és intézményekről, és az ezekben szokásos eljárásokról, és lehetőségekről, segít az ügyintézésben pl. kapcsolatfelvétel, időpont egyeztetés, nyomtatványok kitöltésében.
 • Közvetítés szolgáltatásokhoz: a probléma jellegétől függően, javaslatot tesz a megfelelő intézménnyel való kapcsolatfelvételre, és segítséget nyújt a kapcsolat kialakításában.
 • Súlyos veszélyeztető helyzetben, elhúzó családi konfliktusok esetén, mint jelzőrendszeri tag delegálja családot a család- és gyermekjóléti szolgálathoz.

Az óvodai szociális segítőt a gyermekek és a szülők önként is megkereshetik, ha tanácsra van szükségük a problémájuk megoldásában.

Óvodai segítő tevékenységet biztosító intézmény neve:

Veszprémi Családsegítő és Gyermekjóléti Integrált Intézmény

 

Óvodai szociális segítő neve, elérhetősége:

Kónya Andrea

telefonszáma: 20/406-1926

Fogadóóra:

péntek 7:30-10:30 között

elektronikus levélcím: konya.andrea@veszpremcssk.hu