Return to Veszprémi Bóbita Körzeti Óvoda Hársfa Tagóvodája

Sajátosságok

Nagy hangsúlyt fektetünk a nyugodt, derűs óvodai légkör kialakítására, a fokozatos beszoktatásra. Célunk, hogy gyermekeink szeressenek óvodába járni és fejlődésük biztosított legyen. Pedagógiai Programunknak megfelelően kiemelten foglalkozunk a környezeti neveléssel, valamint a környezetvédelemmel, továbbá a testi neveléssel, az egészséges életmódra neveléssel. Saját tornatermünkben már kiscsoporttól kezdve rendszeresen szoktatjuk csemetéinket a testedzésre. Intézményünkben só-szobát működtetünk, melynek rendszeres használatát minden óvodásunk igénybe veheti, rendkívüli pozitív hatása van a felső légúti megbetegedésekre és megelőzésére.

A minél tartalmasabb, sokszínűbb, hatékonyabb óvodai nevelés biztosítása érdekében lehetőséget nyújtunk alapellátáson túli, egyéb tevékenységek igénybevételére a szülők és rajtuk keresztül a gyerekek számára:

 • Logopédiai, fejlesztőpedagógiai, gyógypedagógiai ellátás, melyet a Pedagógiai Szakszolgálat és az EGYMI szakembereinek segítségével biztosítunk.
 • „Ovi-kori”, mely a Korcsolya- és Jégkorong Szövetség támogatásával zajlik.
 • Hitoktatás az egyházak szervezésében.
 • Néptánc oktatás – ifj. Lippert Ferenc néptáncos, a „Múlttal a Jövőért Egyesület” elnöke
 • „Kid-rock” – Kid Rock And Roll SE szervezésében.
 • Ovifoci, szerdánként délelőtt Burcsik Martin fociedző – oktató vezetésével.
 • Hetente 1 alkalommal, délután:  játékos angol foglalkozás Kernya – Németh Viktória angol nyelvtanár közreműködésével.
 • Zsiráfjóga oktatás komplex módon, hetente 1 alkalommal, délután Harmann Bea pedagógussal.

Rendszeres kapcsolatot tartunk fenn az egészségügyi szolgálatokkal, a szakszolgálattal. Kiváló kapcsolatunk van a környező iskolákkal, nagycsoportosainkkal rendszeresen járunk különböző rendezvényekre. Részt veszünk a város kulturális programjain. Járunk színházba, moziba, bábszínházba, könyvtárba, kiállításokra, ismeretterjesztő, interaktív előadásokra. Gyakran szervezünk kirándulásokat és rendszeres látogatói vagyunk az állatkertnek is. A jeles napokhoz és óvodai hagyományokhoz kapcsolódó ünnepeinket óvodásaink és pedagógusainak szebbnél szebb alkotásai és Báb Munkaközösségének színvonalas előadásai, meghívott vendégeink, fellépőink és a szülők jelenléte teszi még színesebbé.

Büszkék vagyunk rá, hogy a Pedagógiai Program Munkaközösség koordinálásával 2013-ban a helyi óvodák közül elsőként elnyertük a “ZÖLD ÓVODA ÖRÖKÖS” tagsági címet. Ezért is szervezünk „visszatérő” kirándulásokat ősszel és tavasszal pl. a Gulya dombra, Balatonra, Zircre.

A Gyermekvédelmi Munkaközösség programjainak köszönhetően az esélyegyenlőség megteremtésére irányuló munkánk sikeres, adománygyűjtő akcióikkal megmozgatják a teljes óvodai közösséget.

A pedagógus, gyógypedagógus, pedagógiai asszisztens és dajka képzés területén szakmai gyakorlati képzési lehetőséget biztosítunk.

A középiskolások számára évek óta segítjük a kötelező közösségi szolgálat teljesítését.

Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik személyi jövedelemadójuk 1%-val évről évre támogatják alapítványunkat! 

Kérjük továbbra is éljenek ezzel a lehetőséggel, az Önök segítségével még többet tehetünk gyermekeinkért!

Köszönjük!

Óvodánk alapítványa és adószáma:

„Szemünk Fénye Alapítvány”

18926284-1-19

Az alapítvány számlaszáma:

73200127-10011427

 

Óvodai szociális segítés

 

Milyen problémával lehet a szociális segítőhöz fordulni?

 

 • Óvodához köthető problémák pl. szorongás, tanulási nehézségek, motiválatlanság, magatartási problémák.
 • Gyermeknevelési kérdésekben pl. önállótlanság, szófogadás kérdése, szülő-gyermek viszonya konfliktusos.
 • Családon belüli problémák pl. bántalmazás, szülők közötti veszekedés, válás, veszteség, anyagi nehézségek, túlzott alkoholfogyasztás, szerhasználat.

Hogyan tud segíteni az óvodai szociális segítő?

 • Egyéni tanácsadás, segítő beszélgetés tanulóknak, segítségnyújtás a probléma kezelésben: cél: gyermekek, családok támogatása a számukra nehézséget okozó élethelyzetek kezelésében.
 • Tanácsadás szülőknek a gyermeknevelés és a családi élet más problémát okozó területein, óvodai problémák kapcsán segíti a szülőket az enyhébb családi nehézségek kezelésében, elsődlegesen a gyermeknevelés nehézségeiben.
 • Részvétel a szülő és a pedagógus közötti megbeszélésen: a szülő a pedagógus vagy mindketten kérhetik, hogy a szociális segítő legyen jelen a megbeszélésen.
 • Információnyújtás elérhető szolgáltatásokról (pedagógiai, pszichés, szociális), jogokról, a szociális rendszer működéséről, segítségnyújtás az ügyintézésben; szükség esetén tájékoztatást nyújt a szociális ellátásokról és intézményekről, és az ezekben szokásos eljárásokról, és lehetőségekről, segít az ügyintézésben pl. kapcsolatfelvétel, időpont egyeztetés, nyomtatványok kitöltésében.
 • Közvetítés szolgáltatásokhoz: a probléma jellegétől függően, javaslatot tesz a megfelelő intézménnyel való kapcsolatfelvételre, és segítséget nyújt a kapcsolat kialakításában.
 • Súlyos veszélyeztető helyzetben, elhúzó családi konfliktusok esetén, mint jelzőrendszeri tag delegálja családot a család- és gyermekjóléti szolgálathoz.

Az óvodai szociális segítőt a gyermekek és a szülők önként is megkereshetik, ha tanácsra van szükségük a problémájuk megoldásában.

Óvodai segítő tevékenységet biztosító intézmény neve:

Veszprémi Családsegítő és Gyermekjóléti Integrált Intézmény

 

Óvodai szociális segítő neve, elérhetősége:

Máté Zsanett

telefonszáma: 20/406-06-71

Fogadóóra: minden csütörtök 9h-11h közötti időpontban

elektronikus levélcím: iskolaiszocmunkavp@gmail.com