Kedves Szülők és Látogatók!

A korona vírus zárt közösségekben való gyors terjedése és a járványügyi helyzetre tekintettel kihirdetett vészhelyzet okán a mi intézményünk is bezárásra kényszerült. Tekintettel a rendkívüli helyzetre, honlapunkon és egyéb elérhetőségeinken keresztül igyekszünk hiteles tájékoztatást nyújtani Önöknek. Kérem, figyeljék tájékoztatóinkat, közleményeinket! Aktuális híreinket honlapunk „Kezdőlapján” kívül, részletesen intézményegységeink (Veszprémi Bóbita Körzeti Óvoda és Veszprémi Bóbita Körzeti Óvoda Hársfa Tagóvodája „fülek”) oldalain, illetve  a „Dokumentumok” között találják. Online csoportoldalainkon kollégáim igyekeznek mindenben segítségükre lenni a gyermekeikkel töltött idő tartalmasabbá, változatosabbá tétele érdekében. Sajnos intézményi nyílt napjaink, tervezett programjaink április hónapban biztosan elmaradnak és ugyanez vonatkozik Hársfa Tagóvodánk májusi, jubileumi programjaira is. Persze, „ami késik, nem múlik”, igyekszünk ezeket az alkalmakat későbbi időpontokban pótolni. Tesszük ezt akkor is ugyanolyan lelkesedéssel és örömmel, mint ahogy most terveztük. Ezúton köszönöm meg szíves megértésüket, együttműködésüket, türelmüket, amit velünk szemben tanúsítottak, tanúsítanak ebben a rendkívüli helyzetben! Intézményünk teljes alkalmazotti közösségének nevében kívánok Önöknek gyermekeikkel együtt jó egészséget és szeretetteljes együttlétet! 

Veszprém, 2020. 03. 31.

Sándor Edit

Intézményvezető

KÖZLEMÉNY

 2020/2021. nevelési évre történő óvodai beiratkozásról

Prof. Dr. Kásler Miklós az Emberi Erőforrások Minisztere által, 2020. március 25-én kiadott 7/2020. (III.25.) számú EMMI határozat alapján, a veszélyhelyzetre tekintettel a 2020/2021. nevelési évre történő óvodai beiratkozások során a következőképpen kell eljárni:

  1. Ha a szülő, törvényes képviselő (a továbbiakban együtt: szülő) nem a kötelező felvételt biztosító óvodába szeretné gyermekét beíratni, akkor erre irányuló szándékának bejelentését – a kötelező felvételt biztosító óvoda nevének és címének megjelölésével, elektronikus úton, telefonon vagy különösen indokolt esetben személyesen – az általa választott óvoda vezetője április 17-ig fogadja.
  2. A körzettel nem rendelkező óvoda (például: magánóvoda, egyházi óvoda) az oda jelentkezők részére a beiratkozást április 2. – április 20. között tartja. Az óvoda az a) alpontban foglalt szándéknyilatkozatok alapján folyamatosan – a veszélyhelyzet által megkövetelt egészségügyi szempontokra figyelemmel – elkészíti a beiratkozások időpontjára vonatkozó beosztást, amelyről a szülőt haladéktalanul tájékoztatja. A körzettel nem rendelkező óvoda a gyermek felvételéről legkésőbb 2020. április 20-ig dönt, és erről írásban értesíti a gyermeket nevelő szülőt, valamint az érintett gyermek kötelező felvételét biztosító óvoda vezetőjét.
  3. A kötelező felvételt biztosító óvoda – szükség szerint a település többi kötelező felvételt biztosító óvodájával, valamint a fenntartójával egyeztetett módon – április 21-ig hivatalból felveszi azon érintett gyermeket, aki vonatkozásában nem érkezett jelzés arról, hogy más óvoda felvette. A felvételi döntésről értesíti a szülőt. A beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására ebben az esetben a gyermek első óvodai nevelési napján kerül sor. Ha a kötelező felvételt biztosító óvoda a felvételi kötelezettsége teljesítése után további felvételi kérelmeket is teljesíteni tud, az a) alpont szerint hozzá eljuttatott szándéknyilatkozatok alapján folyamatosan – a veszélyhelyzet által megkövetelt egészségügyi szempontokra figyelemmel – beiratkozási beosztást készít, ennek alapján a szülőt a beiratkozás részére rendelkezésre álló időpontjairól haladéktalanul tájékoztatja. Kötelező felvételt biztosító óvoda a körzetébe nem tartozó gyermekek felvételére vonatkozóan 2020. április 30-ig dönt, és erről írásban értesíti a gyermeket nevelő szülőt.
  4. A körzetbe tartozó gyermekek felvétele automatikus, de a nyilatkozat önkéntes kitöltésével megkönnyíti a felvételi eljárás lebonyolítás.

Nyilatkozat óvodai beíratkozáshoz (pdf)

Nyilatkozat óvodai beíratkozáshoz (docx)

KÖZLEMÉNY


Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről (II.) szóló Kormány 45/2020. (III. 14.) Korm. rendelet 2. §-a értelmében Veszprém Megyei Jogú Város Polgármestere a bölcsődei és óvodai ellátást végző intézményekben rendkívüli Zárva tartást rendelt el 2020. március 16 (hétfő) naptól. Az intézkedés visszavonásig érvényes.

16-án és 17-én valamennyi óvoda helyben biztosított ügyeletet.

Az Óvodákra vonatkozó további szabályok március 23-a, hétfőtől:

Valamennyi intézményben az óvodai ellátás átmenetileg továbbra is szünetel. Ezen időszak alatt kizárólag gyermekfelügyeletet biztosítunk azok számára, akik semmilyen formában nem tudják megoldani gyermekük felügyeletét.

Elsősorban azoknak a gyermeknek az ellátását szeretnénk biztosítani, akik olyan helyen dolgoznak, ahol elengedhetetlen a szülő személyes jelenléte, illetve szociálisan rászorulnak a felügyeletre, meleg étel biztosítására.

A gyermekfelügyelettel kapcsolatos további tudnivalók:

  1. Tekintettel arra, hogy a GYES-en, GYED-en lévő szülők meg tudják oldani bölcsődés, óvodás korú gyermekeik felügyeletét, gyermekeiket átmenetileg óvodai közösségbe nem vihetik.
  2. Intézményeink nem fogadják azokat a gyermekeket, akik, vagy akiknek szülei, vagy velük egy háztartásban élő hozzátartozójuk az elmúlt két hétben külföldön tartózkodott.
  3. Lázas beteg gyermek, vagy akivel közös háztartásban lázas személy él, nem jelenhet meg az óvodákban, amennyiben mégis megjelenik, és ezt az állapotot az intézmény dolgozói észlelik, a gyermek hazaküldéséről haladéktalanul intézkedhetnek.
  4. Ahhoz, hogy az óvodai ellátás szervezhető legyen, a szülőktől nyilatkozatot kérünk azzal kapcsolatban, hogy az elkövetkezendő napokban milyen ellátási formára tart igényt.

A nyilatkozat a közlemény végén található.

Hangsúlyozottan kérjük a szülőket, hogy csak nagyon fontos, indokolt esetben kérjék az ügyeletes ellátást!

Az ügyelet igénylésénél előnyt élveznek az alábbi munkakörökben dolgozók:

1. egészségügyi dolgozó
2. gyógyszertári dolgozó
3. élelmiszerbolti dolgozó
4. rendvédelmi szervnél dolgozó
5. bármely hatóság dolgozója
6. közszolgálati dolgozó
7. egyéb (egyéni elbírálás szerint történik)

Fontos, hogy csak a kitöltött, és visszaküldött nyilatkozattal rendelkező gyermekeket tudjuk fogadni az óvodákban!

Kérünk mindenkit, hogy a fennálló helyzet miatt legfeljebb 1 fő kísérje be gyermekét az épületbe, további kísérők várakozzanak az épületen kívül.

Az épületbe belépéskor mindenkinek kötelező a KÉZFERTŐTLENÍTŐ használata!!!

A szülő a kitöltött nyilatkozatot e- mailen, vagy személyesen az óvoda postaládájába való bedobással juttassa el az intézménybe, legkésőbb március 19. (csütörtök) 14 óráig.

Ahhoz, hogy a felügyelet illetve az étkeztetés megszervezhető legyen, szükséges arról is nyilatkozni, hogy előreláthatóan mely napokon igényli az ellátást.

A gyermekfelügyeletre beérkezett igények – és a kapacitás – ismeretében a következő szempontok szerint járunk el:

A beérkezett igények szerint döntünk arról, hogy városi szinten mely óvodákat jelöljük ki ügyeletre, illetve szükség van-e körzetenként egy óvodaépület nyitva tartására.

Minden igényre visszajelzést küldünk.

Hangsúlyozni kívánjuk, hogy csak nagyon indokolt esetben vehető igénybe a felügyelet, és minden napot megelőzően szükséges a pontos létszámfelmérés az étkezés rendelése érdekében.

Kizárólag étkeztetés igénybe vétele:

A HunGast cégcsoporton belül a BakonyGaszt Zrt. felajánlotta, hogy biztosítja azon gyermekek étkeztetését – akiknek a családja otthon nem tudja megoldani a gyermek étkeztetését – az általa megjelölt helyszínről, saját éthordóban, elvitellel (Egyetemi Menza 8200 Veszprém, Hóvirág utca 6.), 11:30-14:30 óra között. Az igénybe vétel feltétele a gyermek által látogatott intézmény által kiállított igazolás bemutatása az étel átvételekor az étkezés befizetésről vagy az ingyenes igénybevétel jogosultságáról.

Az igénybe vétel további feltétele, hogy a gyermek által látogatott intézménybe a szülő a kitöltött nyilatkozatot e- mailen, vagy személyesen az óvoda postaládájába való bedobással juttassa el az intézménybe, legkésőbb az igénybe vételt megelőző napon 9 óráig (lemondás esetén is).

Fontos, hogy csak a kitöltött, és visszaküldött nyilatkozattal rendelkező gyermekeknek tudjuk biztosítani az étkeztetést!

Kérjük a nyilatkozatot ennek értelmében kitölteni, és igényét a megadott határidőig jelezni!

A nyilatkozatok letöltéséhez kattinson az alábbi linkre:

Nyilatkozat intézményen kívüli étkezés igényéről

Nyilatkozat gyermekfelügyelet étkezéssel igényről

Értesítés intézménybezárásról

Kedves Látogató!

„Tudod –e, hogy a kezdet a legfontosabb, általában is, de különösen a fiatal és zsenge lényeknél? Hiszen leginkább ilyenkor lehet őket formálni, s ilyenkor vésődik beléjük az a forma, amelyet bennük kialakítani akarunk.”  (Platon)

Kedves Látogató!

Szeretettel köszöntöm Önt kollégáim nevében is oldalunkon! Örülünk, hogy ránk talált, és ha felkeltettük érdeklődését látogasson el hozzánk személyesen is, szívesen fogadjuk!

Sándor Edit

Körzeti óvodavezető

A Haszkovó u. 23. szám alatti Bóbita Körzeti Óvoda 1978-ban nyitotta meg kapuit, mint a város egyik legmodernebb, pavilon-rendszerű, tizenkét csoportos óvodája, melyben ma tizenegy óvodai csoport működik. 2000-ben a városvezetés gazdaságossági racionalizálás okán körzetesítette a település óvodáit. Ennek eredményeként az 1980-ban alapított, Jutasi út 9. szám alatti Hársfa Óvoda tagóvodává vált. A mai, összevont intézmény, a Veszprémi Bóbita Körzeti Óvoda intézményegységei teljes összhangban, egységes dokumentumok, szabályzatok alapján működnek.

Alaptevékenységünk az óvodai nevelés, ellátás szakmai és működtetési feladatai, mely kiegészül a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésével, ellátásával és óvodai gyermekétkeztetéssel.

Egész napos, napközi otthonos ellátást biztosítunk, ötnapos munkarend szerint, 6 órától 17 óráig, azaz napi tizenegy órás időtartamban. A teljes nyitva tartás ideje alatt a gyermekekkel minden csoportban óvodapedagógus foglalkozik. Intézményünk a működéséhez szükséges, előírásoknak megfelelő álláshelyekkel rendelkezik. A személyi állományt harminchat óvodapedagógus és harmincnégy nevelő munkát segítő, illetve egyéb munkakört betöltő munkatárs alkotja.

Jelenleg tizenhét csoportban folyik a gyermekek nevelése. Ebből hat csoport a tagóvodában, tizenegy a központi óvodában működik.

Gyermekképünk, olyan gyermeki személyiség megformálása, aki érdeklődő, kreatív, kitartó. Nyitott az őt körülvevő világ iránt, testileg, lelkileg egészséges, edzett. Szereti és védi környezetét. Közösségben jól érzi magát, örömben, nyugalomban, derűs szeretetteljes légkörben éli meg mindennapjait. Hiszünk abban, hogy becsülnünk és tisztelnünk kell egymásban a gyermeket, a felnőttet, az embert, az egyént. Ezért a helyi sajátosságok figyelembevételével és a Pedagógiai Programban megfogalmazott kritériumoknak megfelelően kiemelt figyelmet szentelünk a környezeti neveléssel és környezetvédelemmel, a testi- és egészséges életmódra neveléssel, az anyanyelvi neveléssel, a vizuális neveléssel és a „Zöld Óvoda” programmal kapcsolatos feladatainknak.