Vezetői intézkedés

Az alábbi linken lehet letölteni a vezetői intézkedést pdf formátumban

Vezetői intézkedés (pdf)

Kedves Szülők és Látogatók!

A korona vírus zárt közösségekben való gyors terjedése és a járványügyi helyzetre tekintettel kihirdetett vészhelyzet okán a mi intézményünk is bezárásra kényszerült. Tekintettel a rendkívüli helyzetre, honlapunkon és egyéb elérhetőségeinken keresztül igyekszünk hiteles tájékoztatást nyújtani Önöknek. Kérem, figyeljék tájékoztatóinkat, közleményeinket! Aktuális híreinket honlapunk „Kezdőlapján” kívül, részletesen intézményegységeink (Veszprémi Bóbita Körzeti Óvoda és Veszprémi Bóbita Körzeti Óvoda Hársfa Tagóvodája „fülek”) oldalain, illetve  a „Dokumentumok” között találják. Online csoportoldalainkon kollégáim igyekeznek mindenben segítségükre lenni a gyermekeikkel töltött idő tartalmasabbá, változatosabbá tétele érdekében. Sajnos intézményi nyílt napjaink, tervezett programjaink április hónapban biztosan elmaradnak és ugyanez vonatkozik Hársfa Tagóvodánk májusi, jubileumi programjaira is. Persze, „ami késik, nem múlik”, igyekszünk ezeket az alkalmakat későbbi időpontokban pótolni. Tesszük ezt akkor is ugyanolyan lelkesedéssel és örömmel, mint ahogy most terveztük. Ezúton köszönöm meg szíves megértésüket, együttműködésüket, türelmüket, amit velünk szemben tanúsítottak, tanúsítanak ebben a rendkívüli helyzetben! Intézményünk teljes alkalmazotti közösségének nevében kívánok Önöknek gyermekeikkel együtt jó egészséget és szeretetteljes együttlétet! 

Veszprém, 2020. 03. 31.

Sándor Edit

Intézményvezető

Kedves Látogató!

„Tudod –e, hogy a kezdet a legfontosabb, általában is, de különösen a fiatal és zsenge lényeknél? Hiszen leginkább ilyenkor lehet őket formálni, s ilyenkor vésődik beléjük az a forma, amelyet bennük kialakítani akarunk.”  (Platon)

Kedves Látogató!

Szeretettel köszöntöm Önt kollégáim nevében is oldalunkon! Örülünk, hogy ránk talált, és ha felkeltettük érdeklődését látogasson el hozzánk személyesen is, szívesen fogadjuk!

Sándor Edit

Körzeti óvodavezető

A Haszkovó u. 23. szám alatti Bóbita Körzeti Óvoda 1978-ban nyitotta meg kapuit, mint a város egyik legmodernebb, pavilon-rendszerű, tizenkét csoportos óvodája, melyben ma tizenegy óvodai csoport működik. 2000-ben a városvezetés gazdaságossági racionalizálás okán körzetesítette a település óvodáit. Ennek eredményeként az 1980-ban alapított, Jutasi út 9. szám alatti Hársfa Óvoda tagóvodává vált. A mai, összevont intézmény, a Veszprémi Bóbita Körzeti Óvoda intézményegységei teljes összhangban, egységes dokumentumok, szabályzatok alapján működnek.

Alaptevékenységünk az óvodai nevelés, ellátás szakmai és működtetési feladatai, mely kiegészül a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésével, ellátásával és óvodai gyermekétkeztetéssel.

Egész napos, napközi otthonos ellátást biztosítunk, ötnapos munkarend szerint, 6 órától 17 óráig, azaz napi tizenegy órás időtartamban. A teljes nyitva tartás ideje alatt a gyermekekkel minden csoportban óvodapedagógus foglalkozik. Intézményünk a működéséhez szükséges, előírásoknak megfelelő álláshelyekkel rendelkezik. A személyi állományt harminchat óvodapedagógus és harmincnégy nevelő munkát segítő, illetve egyéb munkakört betöltő munkatárs alkotja.

Jelenleg tizenhét csoportban folyik a gyermekek nevelése. Ebből hat csoport a tagóvodában, tizenegy a központi óvodában működik.

Gyermekképünk, olyan gyermeki személyiség megformálása, aki érdeklődő, kreatív, kitartó. Nyitott az őt körülvevő világ iránt, testileg, lelkileg egészséges, edzett. Szereti és védi környezetét. Közösségben jól érzi magát, örömben, nyugalomban, derűs szeretetteljes légkörben éli meg mindennapjait. Hiszünk abban, hogy becsülnünk és tisztelnünk kell egymásban a gyermeket, a felnőttet, az embert, az egyént. Ezért a helyi sajátosságok figyelembevételével és a Pedagógiai Programban megfogalmazott kritériumoknak megfelelően kiemelt figyelmet szentelünk a környezeti neveléssel és környezetvédelemmel, a testi- és egészséges életmódra neveléssel, az anyanyelvi neveléssel, a vizuális neveléssel és a „Zöld Óvoda” programmal kapcsolatos feladatainknak.

Vonatkirándulás a Bóbitában

Megy a vonat,fut a vonat 
Zúgó robogás,
Bóbitások száguldoznak,
Völgyön s hegyen át.
Vajon hova fut a  Csipkerózsák, Margaréták sTulipánok csihogója völgyön, s hegyen át?
Betekintsbe zakatoltak vígan kispajtás!
 

Családi piknik az ismerkedés jegyében Tulipánoknál

1,2,3,4..kis Tulipán hová mész?
Elég hogyha tudom én,
Az erdőbe megyek én.

Állásajánlatok a Bóbita Óvodában

A Veszprémi Bóbita Körzeti Óvoda a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 1 fő óvodapedagógus munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő.

A munkavégzés helye: Veszprém megye, 8200 Veszprém, Haszkovó u. 23.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az óvodapedagógus munkaköri feladatait, az óvoda nevelő-oktató munka tartalmát és szervezeti kereteit meghatározó alapdokumentumok, az óvoda munkaterve és az óvodavezető utasítása alapján önállóan, felelősséggel végzi. Köteles megtartani a pedagógus etika követelményeit, felelős a rábízott gyermekek szellemi és testi fejlődéséért.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek: 

– főiskolai óvodapedagógus szakképzettség, 

– magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség, 

– egészségügyi alkalmasság.

Jelentkezéskor benyújtandó iratok, igazolások: 

– fényképes szakmai önéletrajz, motivációs levél,

– iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok,

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,

– foglalkozás-egészségügyi orvosi igazolás,

– adatvédelmi nyilatkozat.

A munkakör betölthető: A pályázatok elbírálását követően azonnal. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. 09.03.

A pályázatok benyújtásának módja: Elektronikus úton Sándor Edit Intézményvezető részére a veszpremibobita.ovoda@gmail.com e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának módja és rendje: A pályázatok megtekintése után az esélyes pályázók behívása személyes ismerkedés céljából. A döntést követően minden pályázót elektronikus levélben értesítünk, ezért az e-mail cím feltüntetése szükséges!

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást ad: Molnár Ágnes Éva Óvodatitkár – Veszprémi Bóbita Körzeti Óvoda 8200 Veszprém, Haszkovó u. 23. Telefon: +3620/4492420

A Veszprémi Bóbita Körzeti Óvoda a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 1 fő szakács munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Veszprém megye, 8200 Veszprém, Haszkovó u. 23.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: Az intézményi étkeztetést ellátó főzőkonyhán szakács feladatok ellátása a HACCP rendszer előírásainak megfelelően.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
– középfokú végzettség, szakács szakképesítés,
– magyar állampolgárság, büntetlen előélet,
– egészségügyi alkalmasság

Jelentkezéskor benyújtandó iratok, igazolások:
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
– motivációs levél, fényképpel ellátott szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló bizonyítványok másolata,
– nyilatkozat a személyes adatok kezeléséről

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Szakmai elhivatottság, rendszeretet és nyitottság.
• Precizitás, munkájával és környezetével szembeni igényesség, jó együttműködési képesség.
• Közétkeztetésben, köznevelési intézményben szerzett tapasztalat.

A munkakör betölthető: A pályázatok elbírálását követően azonnal.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. augusztus 17.

A pályázatok benyújtásának módja: Elektronikus úton, Sándor Edit intézményvezető részére a veszpremibobita.ovoda@gmail.com e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának módja és rendje: A pályázatok megtekintése után az esélyes pályázók behívása személyes interjú céljából. A döntést követően minden pályázót elektronikus levélben értesítünk, ezért az e-mail cím feltüntetése szükséges!

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást ad: Molnár Ágnes Éva óvodatitkár – Veszprémi Bóbita Körzeti Óvoda 8200 Veszprém, Haszkovó u. 23. Telefon: 20/449-2420;

Intenzív úszótanfolyam

Tulipán csoport a Nosztori Élményparkban

Somody Zsuzsanna néni meghívott minket egy reklámfilm forgatásra a Nosztori Élményparkba, ahol egy vidám, önfeledt délelőttöt tölthettünk el a Mini City területén.Kipróbálhattuk a kisvonatot, közlekedhettünk kisautókkal és motorral,játszhattunk tematikus kis házikókban ,ahol olyan volt, mintha felnőttek lennénk egy nagyvárosban.
Köszönjük ezt a felhőtlen szórakozást a Kukkantó műsornak és Zsuzsa néninek!