Return to Veszprémi Bóbita Körzeti Óvoda Hársfa Tagóvodája

Bemutatkozás

Körzeti óvodavezető: Sándor Edit

Tagóvoda vezető: Lakatos Antalné

Alapítvány: „Szemünk Fénye” Alapítvány – Adószám18926284-1-19

A Veszprémi Bóbita Körzeti Óvoda Hársfa Tagóvodája a városközpontban fekvő autóbusz pályaudvar közelében található. Ennek következménye, hogy viszonylag magas a város vonzáskörzetéből bejáró gyermekek száma, akiknek szülei a városban találtak munkát. Környezetét kisebb tömbházas és kertvárosi terület jellemzi.  A két különálló épületet és udvart zöld növényzet veszi körül, köztük található a több mint 100 éves nagy hársfa, amely egyben a tagóvoda névadója is. Óvodánk tornaszobával, só – szobával és egyéni terápiákra (logopédia, fejlesztőpedagógiai, gyógypedagógiai ellátás) lehetőséget nyújtó helységekkel rendelkezik. Az intézmény épületei és tárgyi környezete a gyermekek biztonságát, kényelmét, egészségük megőrzését szolgálják, lehetővé téve fokozott mozgásigényük kielégítését. Felszereltsége megfelelő – törekszünk az állandó bővítésre, fejlesztésre – és a lehetőségekhez mérten igyekszünk az épületek külső és belső tereit a gyermekek számára még otthonosabbá, biztonságosabbá, kényelmesebbé és esztétikusabbá tenni. Az épületekhez hatalmas, fákkal, bokrokkal árnyékolt – mely a zajvédelem szempontjából sem elhanyagolható –, az uniós előírásoknak megfelelő eszközökkel felszerelt udvar tartozik. Az eszközök karbantartása, állagmegóvása a VKSZ Zrt. munkatársainak közreműködésével történik. Karbantartónk: Tóth Gábor

Az óvodai gyermekétkeztetést a Cserhát Kft. biztosítja vásárolt élelmezés formájában. Az ételek tárolására és tálalására jól felszerelt melegítőkonyha áll rendelkezésre. A táplálékallergiás gyerekekről a Bakony Gaszt Zrt.-től vásárolt készétellel tudunk gondoskodni. Az étrenddel, valamint az ételek minőségének megfelelésével minőségbiztosítás keretében foglalkozunk. Konyhai dolgozónk: Haraszti Éva Katalin

Az épületek külső és belső tereinek felszereltségét a fenntartó segítsége mellett alapítványunk, támogatóink valamint pályázati források igénybevételével is igyekszünk fejleszteni. Mindezt a dolgozók, a szülők, támogatók, kreativitása, közös munkája egészíti ki.

Az első épületben négy, a mögötte levő épületben két csoport működik. Hat homogén életkorú csoportban az engedélyezett maximális gyermeklétszám 130 fő. A csoportokba való szervezés a beíratott gyermekek létszáma, életkora és lehetőségeinkhez mérten a szülők kérésének figyelembevételével történik.

Csoportok Engedélyezett

létszám

Csoportszervezési

forma

Csoportban dolgozó

felnőttek

Cseresznye csoport

(Első épület)

19 fő Nagycsoport Lakatos Antalné

Paltesz Ágnes

Kripli Veronika

Szilva csoport

(Első épület)

18 fő Középső csoport Dombiné Dudics Judit

Back Enikő

Görög Ibolya

Körte csoport

(Első épület)

20 fő Nagycsoport Czukelter Ildikó

Novák Tamásné

Németh Zsuzsanna

Alma csoport

(Első épület)

21 fő Kiscsoport Janni Dóra

Vargáné Bajnóczi Mária

Eősze Mónika

Gesztenye csoport

(Hátsó épület)

19 fő Középső csoport Hoffmann Gézáné

Hegedűs Ildikó

Gulyás Emese Andrea

Eper csoport

(Hátsó épület)

22 fő Nagycsoport Regenyéné Kostyik Tímea

Szabó Bernadett

Ihász Krisztina

A nevelőmunkát szakképzett óvodapedagógusok végzik, munkájukat pedagógiai asszisztens, dajka, logopédus, fejlesztőpedagógus segíti.

Pedagógiai asszisztensek: Asbóthné Gárdonyi Gabriella, Kaszner- Marti Zsuzsanna

 

„Csináljon bármit, ami nyitogatja szemét és eszét, szaporítja tapasztalatait. Ő azt hiszi, csak játszik. De mi már tudjuk, mire megy a játék. Arra, hogy e világban otthonosan mozgó, eleven eszű és tevékeny ember váljék belőle.” (Varga Domokos)

Óvodánkkal kapcsolatban részletesebb felvilágosítással az intézményi nyílt napokon, az óvodai beíratás alkalmával vagy egyéb, személyes találkozás során szívesen állunk rendelkezésükre.

Szeretettel várjuk Önöket és gyermekeiket!