Óvodai szociális segítés – Bóbita Óvoda

 

Óvodai szociális segítés

 

 

Milyen problémával lehet a szociális segítőhöz fordulni?

 

  • Óvodához köthető problémák pl. szorongás, tanulási nehézségek, motiválatlanság, magatartási problémák.

 

  • Gyermeknevelési kérdésekben pl. önállótlanság, szófogadás kérdése, szülő-gyermek viszonya konfliktusos.

 

  • Családon belüli problémák pl. bántalmazás, szülők közötti veszekedés, válás, veszteség, anyagi nehézségek, túlzott alkoholfogyasztás, szerhasználat.

 

Hogyan tud segíteni az óvodai szociális segítő?

 

  • Egyéni tanácsadás, segítő beszélgetés tanulóknak, segítségnyújtás a probléma kezelésben: cél: gyermekek, családok támogatása a számukra nehézséget okozó élethelyzetek kezelésében.

 

  • Tanácsadás szülőknek a gyermeknevelés és a családi élet más problémát okozó területein, óvodai problémák kapcsán segíti a szülőket az enyhébb családi nehézségek kezelésében, elsődlegesen a gyermeknevelés nehézségeiben.

 

  • Részvétel a szülő és a pedagógus közötti megbeszélésen: a szülő a pedagógus vagy mindketten kérhetik, hogy a szociális segítő legyen jelen a megbeszélésen.

 

  • Információnyújtás elérhető szolgáltatásokról (pedagógiai, pszichés, szociális), jogokról, a szociális rendszer működéséről, segítségnyújtás az ügyintézésben; szükség esetén tájékoztatást nyújt a szociális ellátásokról és intézményekről, és az ezekben szokásos eljárásokról, és lehetőségekről, segít az ügyintézésben pl. kapcsolatfelvétel, időpont egyeztetés, nyomtatványok kitöltésében.

 

  • Közvetítés szolgáltatásokhoz: a probléma jellegétől függően, javaslatot tesz a megfelelő intézménnyel való kapcsolatfelvételre, és segítséget nyújt a kapcsolat kialakításában.

 

  • Súlyos veszélyeztető helyzetben, elhúzó családi konfliktusok esetén, mint jelzőrendszeri tag delegálja családot a család- és gyermekjóléti szolgálathoz.

 

 

Az óvodai szociális segítőt a gyermekek és a szülők önként is megkereshetik, ha tanácsra van szükségük a problémájuk megoldásában.

Óvodai segítő tevékenységet biztosító intézmény neve:

Veszprémi Családsegítő és Gyermekjóléti Integrált Intézmény

 

Óvodai szociális segítő neve, elérhetősége:

Kónya Andrea

telefonszáma: 20/406-1926

Fogadóóra:

péntek 7:30-10:30 között

 

 

elektronikus levélcím: iskolaiszocmunkavp@gmail.com

 

 

 

 

Napraforgó csoport fotói

Köszönjük!

Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik felajánlották 2017. évi személyi jövedelemadójuk 1%-át vagy más módon nyújtottak támogatást alapítványaink számára!

A „2017. évi 1%” felajánlásából befolyt összeg:

Bóbita Körzeti Óvodában: 237.949.- Ft – „Vidám Bóbiták” Alapítvány 18931745-1-19

Hársfa Tagóvodában: 123.220.- Ft – „Szemünk fénye” Alapítvány 18926284-1-19

Alapítványaink célja olyan eszközök beszerzése, programok szervezése, amire költségvetésünk nem, vagy csak szűkös keretek között nyújt fedezetet: pl. udvari és fejlesztő eszközök, játékok beszerzése, bővítése, egyéb eszközbeszerzések, felújítások, óvodai kirándulások szervezéséhez anyagi forrás biztosítása, egyéb óvodai programok megvalósítása.

Kérjük Önöket, gondoljanak gyermekeikre és továbbra is éljenek ezzel a lehetőséggel! Köszönjük!

Adó 1%

Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik felajánlották 2018. évi személyi jövedelemadójuk 1%-át vagy más módon nyújtottak támogatást alapítványaink számára!

A 2018. évi 1%” felajánlásából befolyt összeg:

Bóbita Körzeti Óvodában: 188.853.- Ft – „Vidám Bóbiták” Alapítvány adószáma 18931745-1-19

Hársfa Tagóvodában: 119.525.- Ft „Szemünk fénye” Alapítvány adószáma 18926284-1-19

Kérjük a kedves szülőket, hogy adójuk 1 százalékával továbbra is támogatni szíveskedjenek óvodáink alapítványait, hogy környezetünket és programjainkat színesíthessük!

Alapítványainkat egész évben támogathatják a következő számlaszámokon:

Veszprémi Bóbita Körzeti Óvoda „Vidám Bóbiták” Alapítvány – számlaszám: 73900085-10015892

Veszprémi Bóbita Körzeti Óvoda Hársfa Tagóvoda „Szemünk fénye” Alapítvány – számlaszám: 73200127-10011427

Veszprémi Bóbita Körzeti Óvoda – óvodavezetői pályázat

A Veszprémi Bóbita Körzeti Óvoda vezetője Hegyiné Horváth Éva nyugdíjba vonulása miatt megüresedett álláshelyre kettő pályázat érkezett, amelyek az alábbiakban olvashatók:

Budainé Lukács Anikó pályázata:

BUDAINÉ LUKÁCS ANIKÓ PÁLYÁZAT

Sándor Edit pályázata:

sandoredit_intezmenyvezetoi_palyazat