Óvodai szociális segítés – Bóbita Óvoda

 

Óvodai szociális segítés

 

 

Milyen problémával lehet a szociális segítőhöz fordulni?

 

  • Óvodához köthető problémák pl. szorongás, tanulási nehézségek, motiválatlanság, magatartási problémák.

 

  • Gyermeknevelési kérdésekben pl. önállótlanság, szófogadás kérdése, szülő-gyermek viszonya konfliktusos.

 

  • Családon belüli problémák pl. bántalmazás, szülők közötti veszekedés, válás, veszteség, anyagi nehézségek, túlzott alkoholfogyasztás, szerhasználat.

 

Hogyan tud segíteni az óvodai szociális segítő?

 

  • Egyéni tanácsadás, segítő beszélgetés tanulóknak, segítségnyújtás a probléma kezelésben: cél: gyermekek, családok támogatása a számukra nehézséget okozó élethelyzetek kezelésében.

 

  • Tanácsadás szülőknek a gyermeknevelés és a családi élet más problémát okozó területein, óvodai problémák kapcsán segíti a szülőket az enyhébb családi nehézségek kezelésében, elsődlegesen a gyermeknevelés nehézségeiben.

 

  • Részvétel a szülő és a pedagógus közötti megbeszélésen: a szülő a pedagógus vagy mindketten kérhetik, hogy a szociális segítő legyen jelen a megbeszélésen.

 

  • Információnyújtás elérhető szolgáltatásokról (pedagógiai, pszichés, szociális), jogokról, a szociális rendszer működéséről, segítségnyújtás az ügyintézésben; szükség esetén tájékoztatást nyújt a szociális ellátásokról és intézményekről, és az ezekben szokásos eljárásokról, és lehetőségekről, segít az ügyintézésben pl. kapcsolatfelvétel, időpont egyeztetés, nyomtatványok kitöltésében.

 

  • Közvetítés szolgáltatásokhoz: a probléma jellegétől függően, javaslatot tesz a megfelelő intézménnyel való kapcsolatfelvételre, és segítséget nyújt a kapcsolat kialakításában.

 

  • Súlyos veszélyeztető helyzetben, elhúzó családi konfliktusok esetén, mint jelzőrendszeri tag delegálja családot a család- és gyermekjóléti szolgálathoz.

 

 

Az óvodai szociális segítőt a gyermekek és a szülők önként is megkereshetik, ha tanácsra van szükségük a problémájuk megoldásában.

Óvodai segítő tevékenységet biztosító intézmény neve:

Veszprémi Családsegítő és Gyermekjóléti Integrált Intézmény

 

Óvodai szociális segítő neve, elérhetősége:

Kónya Andrea

telefonszáma: 20/406-1926

Fogadóóra:

péntek 7:30-10:30 között

 

 

elektronikus levélcím: iskolaiszocmunkavp@gmail.com