Óvodai szociális segítés

Milyen problémával lehet a szociális segítőhöz fordulni?

  • Óvodához köthető problémák pl. szorongás, tanulási nehézségek, motiválatlanság, magatartási problémák.
  • Gyermeknevelési kérdésekben pl. önállótlanság, szófogadás kérdése, szülő-gyermek viszonya konfliktusos.
  • Családon belüli problémák pl. bántalmazás, szülők közötti veszekedés, válás, veszteség, anyagi nehézségek, túlzott alkoholfogyasztás, szerhasználat.

Hogyan tud segíteni az óvodai szociális segítő?

  • Egyéni tanácsadás, segítő beszélgetés tanulóknak, segítségnyújtás a probléma kezelésben: cél: gyermekek, családok támogatása a számukra nehézséget okozó élethelyzetek kezelésében.
  • Tanácsadás szülőknek a gyermeknevelés és a családi élet más problémát okozó területein, óvodai problémák kapcsán segíti a szülőket az enyhébb családi nehézségek kezelésében, elsődlegesen a gyermeknevelés nehézségeiben.
  • Részvétel a szülő és a pedagógus közötti megbeszélésen: a szülő a pedagógus vagy mindketten kérhetik, hogy a szociális segítő legyen jelen a megbeszélésen.
  • Információnyújtás elérhető szolgáltatásokról (pedagógiai, pszichés, szociális), jogokról, a szociális rendszer működéséről, segítségnyújtás az ügyintézésben; szükség esetén tájékoztatást nyújt a szociális ellátásokról és intézményekről, és az ezekben szokásos eljárásokról, és lehetőségekről, segít az ügyintézésben pl. kapcsolatfelvétel, időpont egyeztetés, nyomtatványok kitöltésében.
  • Közvetítés szolgáltatásokhoz: a probléma jellegétől függően, javaslatot tesz a megfelelő intézménnyel való kapcsolatfelvételre, és segítséget nyújt a kapcsolat kialakításában.
  • Súlyos veszélyeztető helyzetben, elhúzó családi konfliktusok esetén, mint jelzőrendszeri tag delegálja családot a család- és gyermekjóléti szolgálathoz.

Az óvodai szociális segítőt a gyermekek és a szülők önként is megkereshetik, ha tanácsra van szükségük a problémájuk megoldásában.

Óvodai segítő tevékenységet biztosító intézmény neve:

Veszprémi Családsegítő és Gyermekjóléti Integrált Intézmény

Óvodai szociális segítő neve, elérhetősége:

Plank Beáta

telefonszáma: 20/387-5598

Fogadóóra:

péntek 8:00-11:00 között

elektronikus levélcím: iskolaiszocmunkavp@gmail.com