Hírdetmény a 2023-2024-es évi óvodai beíratásról

Bóbita óvoda bemutatkozó videója

Kedves Látogató!

„Tudod –e, hogy a kezdet a legfontosabb, általában is, de különösen a fiatal és zsenge lényeknél? Hiszen leginkább ilyenkor lehet őket formálni, s ilyenkor vésődik beléjük az a forma, amelyet bennük kialakítani akarunk.”  (Platon)

Kedves Látogató!

Szeretettel köszöntöm Önt kollégáim nevében is oldalunkon! Örülünk, hogy ránk talált, és ha felkeltettük érdeklődését látogasson el hozzánk személyesen is, szívesen fogadjuk!

Sándor Edit

Körzeti óvodavezető

A Haszkovó u. 23. szám alatti Bóbita Körzeti Óvoda 1978-ban nyitotta meg kapuit, mint a város egyik legmodernebb, pavilon-rendszerű, tizenkét csoportos óvodája, melyben ma tizenegy óvodai csoport működik. 2000-ben a városvezetés gazdaságossági racionalizálás okán körzetesítette a település óvodáit. Ennek eredményeként az 1980-ban alapított, Jutasi út 9. szám alatti Hársfa Óvoda tagóvodává vált. A mai, összevont intézmény, a Veszprémi Bóbita Körzeti Óvoda intézményegységei teljes összhangban, egységes dokumentumok, szabályzatok alapján működnek.

Alaptevékenységünk az óvodai nevelés, ellátás szakmai és működtetési feladatai, mely kiegészül a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésével, ellátásával és óvodai gyermekétkeztetéssel.

Egész napos, napközi otthonos ellátást biztosítunk, ötnapos munkarend szerint, 6 órától 17 óráig, azaz napi tizenegy órás időtartamban. A teljes nyitva tartás ideje alatt a gyermekekkel minden csoportban óvodapedagógus foglalkozik. Intézményünk a működéséhez szükséges, előírásoknak megfelelő álláshelyekkel rendelkezik. A személyi állományt harminchat óvodapedagógus és harmincnégy nevelő munkát segítő, illetve egyéb munkakört betöltő munkatárs alkotja.

Jelenleg tizenhat csoportban folyik a gyermekek nevelése. Ebből hat csoport a tagóvodában, tíz a központi óvodában működik.

Gyermekképünk, olyan gyermeki személyiség megformálása, aki érdeklődő, kreatív, kitartó. Nyitott az őt körülvevő világ iránt, testileg, lelkileg egészséges, edzett. Szereti és védi környezetét. Közösségben jól érzi magát, örömben, nyugalomban, derűs szeretetteljes légkörben éli meg mindennapjait. Hiszünk abban, hogy becsülnünk és tisztelnünk kell egymásban a gyermeket, a felnőttet, az embert, az egyént. Ezért a helyi sajátosságok figyelembevételével és a Pedagógiai Programban megfogalmazott kritériumoknak megfelelően kiemelt figyelmet szentelünk a környezeti neveléssel és környezetvédelemmel, a testi- és egészséges életmódra neveléssel, az anyanyelvi neveléssel, a vizuális neveléssel és a „Zöld Óvoda” programmal kapcsolatos feladatainknak.

Bóbita Óvoda aktuális étlap

Hársfa Óvoda aktuális étlap

Bóbita Óvoda aktuális étlap

Állásajánlatok a Bóbita Óvodában

A Veszprémi Bóbita Körzeti Óvoda

álláspályázatot hirdet KONYHAI DOLGOZÓ munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye

Veszprémi Bóbita Körzeti Óvoda Hársfa Tagóvodája 

8200 Veszprém, Jutasi út 9.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok

Gyermekétkeztetési, tálalókonyhai feladatok ellátása munkaköri leírás szerint (étel átvétele, tálalás, takarítás, mosogatás)

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítása és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:  

  • 8 általános iskolai végzettség, 
  • Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség,
  • Egészségügyi alkalmasság

Egyéb feltétel: 

A pályázó e-mal címének, telefonszámának megadása szükséges

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

  • Konyhai munkakörben szerzett gyakorlati tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok igazolások

  • Szakmai önéletrajz, motivációs levél
  • Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok
  • Adatvédelmi nyilatkozat 
  • Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány 

A munkakör betölthető: 2023.09. 01.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. 08. 08.

A pályázat benyújtásának módja: Elektronikus úton Sándor Edit Intézményvezető részére veszpremibobita.ovoda@gmail.com címen.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Regenyéné Kostyik Tímea tagóvoda vezető nyújt, a 20/426-4564 telefonszámon.

A pályázat elbírálásának módja és rendje:

Személyes meghallgatást követően az intézményvezető dönt a nyertes pályázó személyéről. 

A döntést követően minden pályázót írásban (e-mailben) értesítünk, ezért az e-mail cím feltüntetése szükséges!

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. 08. 11.

Kihívás napja a Bóbitában

Óvodánk idén is benevezett a Kihívás napi programra. Közös zenés tornával indítottuk a délelőtti sportnapot, ahol kicsi és nagy jól szórakozott.