Hírdetmény a 2023-2024-es évi óvodai beíratásról

Bóbita óvoda bemutatkozó videója

Kedves Látogató!

„Tudod –e, hogy a kezdet a legfontosabb, általában is, de különösen a fiatal és zsenge lényeknél? Hiszen leginkább ilyenkor lehet őket formálni, s ilyenkor vésődik beléjük az a forma, amelyet bennük kialakítani akarunk.”  (Platon)

Kedves Látogató!

Szeretettel köszöntöm Önt kollégáim nevében is oldalunkon! Örülünk, hogy ránk talált, és ha felkeltettük érdeklődését látogasson el hozzánk személyesen is, szívesen fogadjuk!

Sándor Edit

Körzeti óvodavezető

A Haszkovó u. 23. szám alatti Bóbita Körzeti Óvoda 1978-ban nyitotta meg kapuit, mint a város egyik legmodernebb, pavilon-rendszerű, tizenkét csoportos óvodája, melyben ma tizenegy óvodai csoport működik. 2000-ben a városvezetés gazdaságossági racionalizálás okán körzetesítette a település óvodáit. Ennek eredményeként az 1980-ban alapított, Jutasi út 9. szám alatti Hársfa Óvoda tagóvodává vált. A mai, összevont intézmény, a Veszprémi Bóbita Körzeti Óvoda intézményegységei teljes összhangban, egységes dokumentumok, szabályzatok alapján működnek.

Alaptevékenységünk az óvodai nevelés, ellátás szakmai és működtetési feladatai, mely kiegészül a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésével, ellátásával és óvodai gyermekétkeztetéssel.

Egész napos, napközi otthonos ellátást biztosítunk, ötnapos munkarend szerint, 6 órától 17 óráig, azaz napi tizenegy órás időtartamban. A teljes nyitva tartás ideje alatt a gyermekekkel minden csoportban óvodapedagógus foglalkozik. Intézményünk a működéséhez szükséges, előírásoknak megfelelő álláshelyekkel rendelkezik. A személyi állományt harminchat óvodapedagógus és harmincnégy nevelő munkát segítő, illetve egyéb munkakört betöltő munkatárs alkotja.

Jelenleg tizenhat csoportban folyik a gyermekek nevelése. Ebből hat csoport a tagóvodában, tíz a központi óvodában működik.

Gyermekképünk, olyan gyermeki személyiség megformálása, aki érdeklődő, kreatív, kitartó. Nyitott az őt körülvevő világ iránt, testileg, lelkileg egészséges, edzett. Szereti és védi környezetét. Közösségben jól érzi magát, örömben, nyugalomban, derűs szeretetteljes légkörben éli meg mindennapjait. Hiszünk abban, hogy becsülnünk és tisztelnünk kell egymásban a gyermeket, a felnőttet, az embert, az egyént. Ezért a helyi sajátosságok figyelembevételével és a Pedagógiai Programban megfogalmazott kritériumoknak megfelelően kiemelt figyelmet szentelünk a környezeti neveléssel és környezetvédelemmel, a testi- és egészséges életmódra neveléssel, az anyanyelvi neveléssel, a vizuális neveléssel és a „Zöld Óvoda” programmal kapcsolatos feladatainknak.

Gyereknap a Bóbitában

Színes programok várták a családokat idén is, óvodánk gyermeknapi buliján.
Volt rendőrségi ujjlenyomat vétel, katonai bemutató,VTC és Bozsik foci edzői várták a sportolni vágyókat,volt kutyás bemutató,arcfestés, kézműves foglalkozás, s az ügyesek kifoghatták az “aranyhalat”.
A nap végén, értékes nyeremények találtak gazdára a tombolasorsoláson.

Bóbita Óvoda aktuális étlap

Állásajánlatok a Bóbita Óvodában

A Veszprémi Bóbita Körzeti Óvoda a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet informatikus-oktatástechnikus munkakör betöltésére Veszprém MJV fenntartásában működő hat óvodai körzetben.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

 

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő, általános munkarend.

 

A munkavégzés helye: Veszprém megye, 8200 Veszprém, Haszkovó u. 23., mint a munkavégzés szerinti székhely intézmény.

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az informatikus-oktatástechnikus munkaköri feladatait megosztva, a Veszprémi Körzeti Óvodákban ( 6 körzet ), egyeztetett munkarend szerint, az óvodák nevelő-oktató munkájának tartalmát és szervezeti kereteit meghatározó alapdokumentumok, az óvodák munkaterve és az óvodavezetők utasítása alapján önállóan, felelősséggel végzi. Munkájának alapvető célja, hogy szaktudásával biztosítsa az óvodai körzetek informatikai infrastruktúrájának zavartalan működését, szükség esetén bővítését.

A munkáltatói jogkör gyakorlója: Veszprémi Bóbita Körzeti Óvoda intézményvezetője.

Főbb feladatai:

 • rendszerüzemeltetés, rendszerkarbantartás, fejlesztés,
 • felhasználók adminisztrálása, támogatása ((Windows 10-11-es operációs rendszer; Microsoft Office, Közkonyha, Polisz, KIR, KIRA, MÁK, KIFÜ, KIR-STAT),
 • asztali és mobil eszközök hardveres és szoftveres karbantartása,
 • nyomtatók és fénymásolók felügyelete,
 • hardver- és szoftverleltár, továbbá üzemeltetési dokumentációk vezetése, aktualizálása,
 • digitális pedagógiai módszerek aktív támogatása (OVPED program, együttműködés a pedagógusokkal),
 • honlap karbantartása,
 • egyéb rendszerek (vezetékes telefon és alközpont, vezeték nélküli hálózat felügyelete, hibaelhárítása,
 • óvodai rendezvények technikai támogatása (hangosítás, egyéb technikai berendezések kezelése)
 • oktatástechnikai eszközök karbantartása (projektorok, tabletek, vetítők, egyéb technikai eszközök)
 • eszközbeszerzések műszaki dokumentációjának előkészítése.

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

 • Munkájához személyi használatú mobiltelefon és laptop, illetve a munkavégzés helyén minden egyéb eszköz rendelkezésére áll.
 • A munkáltatói jogokat gyakorló intézmény vezetője szükség esetén helyi járatú autóbusz bérletet biztosít a munkavégzés helye közötti ingázás céljából.
 • Munkába járás támogatása a hatályos rendelkezéseknek megfelelően.

 

Pályázati feltételek: 

– szakirányú középfokú vagy felsőfokú végzettség,

– magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség, 

– egészségügyi alkalmasság.

 

Az állás betöltéséhez előnyt jelent:

 • angol nyelvtudás
 • szakmai tapasztalat

Jelentkezéskor benyújtandó iratok, igazolások: 

– fényképes szakmai önéletrajz,

– motivációs levél,

– iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok,

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,

– foglalkozás-egészségügyi orvosi igazolás,

– adatvédelmi nyilatkozat.

A munkakör betölthető: A pályázatok elbírálását követően azonnal. 

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. 05. 26.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023.05.30.

Állás tervezett betöltésének időpontja: 2023.06.01.

 

A pályázatok benyújtásának módja: Elektronikus úton Sándor Edit Intézményvezető részére a veszpremibobita.ovoda@gmail.com e-mail címen keresztül.

 

A pályázat elbírálásának módja és rendje: A pályázatok megtekintése után az esélyes pályázók behívása személyes ismerkedés céljából. A döntést követően minden pályázót elektronikus levélben értesítünk, ezért az e-mail cím feltüntetése szükséges!

 

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást ad: Molnár Ágnes Éva Óvodatitkár – Veszprémi Bóbita Körzeti Óvoda 8200 Veszprém, Haszkovó u. 23. Telefon: +3620/4492420

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye : 

Veszprém Megyei Jogú Város honlapja 

Veszprémi Bóbita Körzeti Óvoda honlapja

Jelenleg nincs álláshírdetésünk!

Tihany Belső-tó

A Szilágyi Keresztény Iskola által szervezett levelezős természetismereti vetélkedő nyertesei vehettek részt a Balaton-Felvidéki Nemzeti Park felajánlásaként e tihanyi kiránduláson.Nagy élmény volt gyermekeinknek a Belső-tó élővilágának megismerése.

Föld napja a Bóbitában

Örökös Zöld Óvodaként idén is színes programmal ünnepeltük e jeles napot.Megtisztítottuk a vizeinket, komposztáltunk, ültettünk és környezetbarát módon közlekedtünk.