Állásajánlatok a Bóbita Óvodában

A Veszprémi Bóbita Körzeti Óvoda a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet informatikus-oktatástechnikus munkakör betöltésére Veszprém MJV fenntartásában működő hat óvodai körzetben.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

 

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő, általános munkarend.

 

A munkavégzés helye: Veszprém megye, 8200 Veszprém, Haszkovó u. 23., mint a munkavégzés szerinti székhely intézmény.

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az informatikus-oktatástechnikus munkaköri feladatait megosztva, a Veszprémi Körzeti Óvodákban ( 6 körzet ), egyeztetett munkarend szerint, az óvodák nevelő-oktató munkájának tartalmát és szervezeti kereteit meghatározó alapdokumentumok, az óvodák munkaterve és az óvodavezetők utasítása alapján önállóan, felelősséggel végzi. Munkájának alapvető célja, hogy szaktudásával biztosítsa az óvodai körzetek informatikai infrastruktúrájának zavartalan működését, szükség esetén bővítését.

A munkáltatói jogkör gyakorlója: Veszprémi Bóbita Körzeti Óvoda intézményvezetője.

Főbb feladatai:

 • rendszerüzemeltetés, rendszerkarbantartás, fejlesztés,
 • felhasználók adminisztrálása, támogatása ((Windows 10-11-es operációs rendszer; Microsoft Office, Közkonyha, Polisz, KIR, KIRA, MÁK, KIFÜ, KIR-STAT),
 • asztali és mobil eszközök hardveres és szoftveres karbantartása,
 • nyomtatók és fénymásolók felügyelete,
 • hardver- és szoftverleltár, továbbá üzemeltetési dokumentációk vezetése, aktualizálása,
 • digitális pedagógiai módszerek aktív támogatása (OVPED program, együttműködés a pedagógusokkal),
 • honlap karbantartása,
 • egyéb rendszerek (vezetékes telefon és alközpont, vezeték nélküli hálózat felügyelete, hibaelhárítása,
 • óvodai rendezvények technikai támogatása (hangosítás, egyéb technikai berendezések kezelése)
 • oktatástechnikai eszközök karbantartása (projektorok, tabletek, vetítők, egyéb technikai eszközök)
 • eszközbeszerzések műszaki dokumentációjának előkészítése.

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

 • Munkájához személyi használatú mobiltelefon és laptop, illetve a munkavégzés helyén minden egyéb eszköz rendelkezésére áll.
 • A munkáltatói jogokat gyakorló intézmény vezetője szükség esetén helyi járatú autóbusz bérletet biztosít a munkavégzés helye közötti ingázás céljából.
 • Munkába járás támogatása a hatályos rendelkezéseknek megfelelően.

 

Pályázati feltételek: 

– szakirányú középfokú vagy felsőfokú végzettség,

– magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség, 

– egészségügyi alkalmasság.

 

Az állás betöltéséhez előnyt jelent:

 • angol nyelvtudás
 • szakmai tapasztalat

Jelentkezéskor benyújtandó iratok, igazolások: 

– fényképes szakmai önéletrajz,

– motivációs levél,

– iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok,

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,

– foglalkozás-egészségügyi orvosi igazolás,

– adatvédelmi nyilatkozat.

A munkakör betölthető: A pályázatok elbírálását követően azonnal. 

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. 05. 26.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023.05.30.

Állás tervezett betöltésének időpontja: 2023.06.01.

 

A pályázatok benyújtásának módja: Elektronikus úton Sándor Edit Intézményvezető részére a veszpremibobita.ovoda@gmail.com e-mail címen keresztül.

 

A pályázat elbírálásának módja és rendje: A pályázatok megtekintése után az esélyes pályázók behívása személyes ismerkedés céljából. A döntést követően minden pályázót elektronikus levélben értesítünk, ezért az e-mail cím feltüntetése szükséges!

 

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást ad: Molnár Ágnes Éva Óvodatitkár – Veszprémi Bóbita Körzeti Óvoda 8200 Veszprém, Haszkovó u. 23. Telefon: +3620/4492420

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye : 

Veszprém Megyei Jogú Város honlapja 

Veszprémi Bóbita Körzeti Óvoda honlapja

Jelenleg nincs álláshírdetésünk!