Állásajánlatok a Bóbita Óvodában

A Veszprémi Bóbita Körzeti Óvoda

álláspályázatot hirdet KONYHAI DOLGOZÓ munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye

Veszprémi Bóbita Körzeti Óvoda Hársfa Tagóvodája 

8200 Veszprém, Jutasi út 9.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok

Gyermekétkeztetési, tálalókonyhai feladatok ellátása munkaköri leírás szerint (étel átvétele, tálalás, takarítás, mosogatás)

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítása és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:  

  • 8 általános iskolai végzettség, 
  • Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség,
  • Egészségügyi alkalmasság

Egyéb feltétel: 

A pályázó e-mal címének, telefonszámának megadása szükséges

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

  • Konyhai munkakörben szerzett gyakorlati tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok igazolások

  • Szakmai önéletrajz, motivációs levél
  • Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok
  • Adatvédelmi nyilatkozat 
  • Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány 

A munkakör betölthető: 2023.09. 01.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. 08. 08.

A pályázat benyújtásának módja: Elektronikus úton Sándor Edit Intézményvezető részére veszpremibobita.ovoda@gmail.com címen.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Regenyéné Kostyik Tímea tagóvoda vezető nyújt, a 20/426-4564 telefonszámon.

A pályázat elbírálásának módja és rendje:

Személyes meghallgatást követően az intézményvezető dönt a nyertes pályázó személyéről. 

A döntést követően minden pályázót írásban (e-mailben) értesítünk, ezért az e-mail cím feltüntetése szükséges!

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. 08. 11.