KÖZLEMÉNY


Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről (II.) szóló Kormány 45/2020. (III. 14.) Korm. rendelet 2. §-a értelmében Veszprém Megyei Jogú Város Polgármestere a bölcsődei és óvodai ellátást végző intézményekben rendkívüli Zárva tartást rendelt el 2020. március 16 (hétfő) naptól. Az intézkedés visszavonásig érvényes.

16-án és 17-én valamennyi óvoda helyben biztosított ügyeletet.

Az Óvodákra vonatkozó további szabályok március 23-a, hétfőtől:

Valamennyi intézményben az óvodai ellátás átmenetileg továbbra is szünetel. Ezen időszak alatt kizárólag gyermekfelügyeletet biztosítunk azok számára, akik semmilyen formában nem tudják megoldani gyermekük felügyeletét.

Elsősorban azoknak a gyermeknek az ellátását szeretnénk biztosítani, akik olyan helyen dolgoznak, ahol elengedhetetlen a szülő személyes jelenléte, illetve szociálisan rászorulnak a felügyeletre, meleg étel biztosítására.

A gyermekfelügyelettel kapcsolatos további tudnivalók:

  1. Tekintettel arra, hogy a GYES-en, GYED-en lévő szülők meg tudják oldani bölcsődés, óvodás korú gyermekeik felügyeletét, gyermekeiket átmenetileg óvodai közösségbe nem vihetik.
  2. Intézményeink nem fogadják azokat a gyermekeket, akik, vagy akiknek szülei, vagy velük egy háztartásban élő hozzátartozójuk az elmúlt két hétben külföldön tartózkodott.
  3. Lázas beteg gyermek, vagy akivel közös háztartásban lázas személy él, nem jelenhet meg az óvodákban, amennyiben mégis megjelenik, és ezt az állapotot az intézmény dolgozói észlelik, a gyermek hazaküldéséről haladéktalanul intézkedhetnek.
  4. Ahhoz, hogy az óvodai ellátás szervezhető legyen, a szülőktől nyilatkozatot kérünk azzal kapcsolatban, hogy az elkövetkezendő napokban milyen ellátási formára tart igényt.

A nyilatkozat a közlemény végén található.

Hangsúlyozottan kérjük a szülőket, hogy csak nagyon fontos, indokolt esetben kérjék az ügyeletes ellátást!

Az ügyelet igénylésénél előnyt élveznek az alábbi munkakörökben dolgozók:

1. egészségügyi dolgozó
2. gyógyszertári dolgozó
3. élelmiszerbolti dolgozó
4. rendvédelmi szervnél dolgozó
5. bármely hatóság dolgozója
6. közszolgálati dolgozó
7. egyéb (egyéni elbírálás szerint történik)

Fontos, hogy csak a kitöltött, és visszaküldött nyilatkozattal rendelkező gyermekeket tudjuk fogadni az óvodákban!

Kérünk mindenkit, hogy a fennálló helyzet miatt legfeljebb 1 fő kísérje be gyermekét az épületbe, további kísérők várakozzanak az épületen kívül.

Az épületbe belépéskor mindenkinek kötelező a KÉZFERTŐTLENÍTŐ használata!!!

A szülő a kitöltött nyilatkozatot e- mailen, vagy személyesen az óvoda postaládájába való bedobással juttassa el az intézménybe, legkésőbb március 19. (csütörtök) 14 óráig.

Ahhoz, hogy a felügyelet illetve az étkeztetés megszervezhető legyen, szükséges arról is nyilatkozni, hogy előreláthatóan mely napokon igényli az ellátást.

A gyermekfelügyeletre beérkezett igények – és a kapacitás – ismeretében a következő szempontok szerint járunk el:

A beérkezett igények szerint döntünk arról, hogy városi szinten mely óvodákat jelöljük ki ügyeletre, illetve szükség van-e körzetenként egy óvodaépület nyitva tartására.

Minden igényre visszajelzést küldünk.

Hangsúlyozni kívánjuk, hogy csak nagyon indokolt esetben vehető igénybe a felügyelet, és minden napot megelőzően szükséges a pontos létszámfelmérés az étkezés rendelése érdekében.

Kizárólag étkeztetés igénybe vétele:

A HunGast cégcsoporton belül a BakonyGaszt Zrt. felajánlotta, hogy biztosítja azon gyermekek étkeztetését – akiknek a családja otthon nem tudja megoldani a gyermek étkeztetését – az általa megjelölt helyszínről, saját éthordóban, elvitellel (Egyetemi Menza 8200 Veszprém, Hóvirág utca 6.), 11:30-14:30 óra között. Az igénybe vétel feltétele a gyermek által látogatott intézmény által kiállított igazolás bemutatása az étel átvételekor az étkezés befizetésről vagy az ingyenes igénybevétel jogosultságáról.

Az igénybe vétel további feltétele, hogy a gyermek által látogatott intézménybe a szülő a kitöltött nyilatkozatot e- mailen, vagy személyesen az óvoda postaládájába való bedobással juttassa el az intézménybe, legkésőbb az igénybe vételt megelőző napon 9 óráig (lemondás esetén is).

Fontos, hogy csak a kitöltött, és visszaküldött nyilatkozattal rendelkező gyermekeknek tudjuk biztosítani az étkeztetést!

Kérjük a nyilatkozatot ennek értelmében kitölteni, és igényét a megadott határidőig jelezni!

A nyilatkozatok letöltéséhez kattinson az alábbi linkre:

Nyilatkozat intézményen kívüli étkezés igényéről

Nyilatkozat gyermekfelügyelet étkezéssel igényről