2020. január archive

Tankötelezettség halasztása

Kedves Szülők! Forrás: https://www.oktatas.hu/kozneveles/tankotelezettseg_halasztasa/ 2019. december 31. 2020. január 31-ig kérelmezhetik a 2020. augusztus 31-ig a hatodik életévüket betöltő gyermekük esetében a tankötelezettség kezdési időpontjának a módosítását, illetve halasztását. A tanköteles kort elérő gyermek további egy nevelési évig óvodai nevelésben maradásáról 2020. január 1-jétől az Oktatási Hivatal dönt. Az eljárás a szülő kérelmére indul, ha …

Olvass tovább